Comptes bancs Filà

Comptes Bancs Filà i Terminis


BANC SABADELL: IBAN ES26 0081 0267 8800 0249 9451

BANC SANTADER: IBAN: ES29 0049 0014 6223 1131 2021

Terminis


Creuà: 100€

Setembre: 100€

Novembre: 100€

Decembre:       —                             Loteria: 2 dècims (46€)

Febrer: 100€

Març ; 100 (resta fulla, concòrdies, ….)