Amb els Vascos
Alferes i Capitans del anterior i presents anys de Carrec
Els germans i carrecs Antonio y Santiago Giner Pastor