Notícies
La junta
Els festers
Actes interns
La música
La història
El local
L'àlbum
Tauló
Contacte
Fundació
Disseny
Centenari
Activitats
Càrrecs
Gloriers
Quadre d'Honor
Primers Trons
Gloriers
Any
Glorier Oficial
Glorier Hospital
Glorieret
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1657
1958
1959
1960
1961
Jose Amat
1962
1963
Carlos Coderch Santonja
1964
Jorge Doménech Sempere
Rafael Casasempere Ferrándiz
1965
Rafael Casasempere Ferrándiz
Miguel Alós Sanz
1966
Miguel Alós Sanz
Romualdo Coderch Carbonell
1967
Fernando Arañó
1968
Fernando Arañó
1969
Antonio Carbonell Beltrán
1970
Jorge Doménech Sempere
Javier Muñoz Gisbert
1971
Jorge Doménech Sempere
José Casabuena Doménech
1972
1973
Carlos Casabuena Doménech
1974
1975
Juan Mas Molina
1976
Joaquín Díaz Sánchez
1976
GLORIER VII CENTENARI
GLORIER VII CENTENARI
1977
Joaquín Díaz Sánchez
Santiago Vicent Company
1978
Luis Boronat Castelló
Jorge Péris García
1979
Jaime Lloret Miralles
Francisco Juan Morales
1980
Fernando Gisbert Pascual
1981
José Casabuena Doménech
1982
Javier Jordá García
1983
1984
Jorge Doménech Sempere
Carlos Coderch Peidro
1985
Juan Campos Abad
Joan Jesús Jover Mulió
1986
José Casabuena Doménech
Santiago Vicent Company
1987
1988
Rafael Casasempere Ferrándiz
1989
Ricardo Giner Bellver
Jorge Casasempere Miralles
Francisco Moya Payá
1990
1991
Miguel Angel Orts Ponsoda
Estanislao Casabuena Murcia
Javier Moya Payá
1992
Santiago Vicent Company
1993
Fernando Soler Francés
Mauro Giner Javier
1994
Rafael Casasempere Miralles
1995
Jacobo Casabuena Murcia
1996
Rafael Doménech Martínez
Francisco Nicolau Carbonell
1997
Severino Alós Gisbert
Francisco Delgado Palma
Gabriel Giner Mas
1998
Antonio Piñero Alvarez
Miguel Company Sanz
Antonio N. Delgado Ferrer
1999
Francisco J. Albert Tortosa
Kilian Maldonado Sellés
2000
Javier Pastor Pastor
Kilian Maldonado Sellés
2001
Enrique Martinet Picó
Javier Doménech Payá
2002
2003
Federico Jornet Monteverde
José Luis Sanchis Machancoses
Miguel Orts Ibiza
2004
Joan Jordi Coderch Peidro
2005
2006
2007
David Aleixandre Pérez
2008
2009
2010
2011
Miguel Sempere Carbonell
José Luis Coves Estany
2012
Alejo Valor Segura
2013
Mauro Climent Valdés
2014
Jorge Vidal Tomás
2015
2016
0
0
zaz
0
0
asd