Notícies
La junta
Els festers
Actes interns
La música
La història
El local
L'àlbum
Tauló
Contacte
Fundació
Disseny
Centenari
Activitats
Càrrecs
Gloriers
Quadre d'Honor
Primers Trons
Fundadors
 • D.Anselmo Aracil
 • D. Francisco Blanes Giner
 • D. Joaquín Petit
 • D. José Coloma Cortés
 • D. Francisco Laporta Boronat
 • D. Vicente Boronat Aura
 • D. José María Pascual
 • D. Adolfo Terol
 • D. Eugenio Satorre
 • D. José Valle
 • D. Rigoberto López
 • D. Timoteo Masiá
 • D. Saturnino Pastor
 • D. Marino Blanes
 • D. Enrique Blanes
 • D. Emilio Laporta
 • D. Ismael Boronat
Acta Fundació
Actes de la Associació de Sant Jordi

Aprovació de la Filà a l'assemblea 1905
Acta de l'ordre d'antiguitat
Acta de l'Associacio de Sant Jordi

Apareix la Filà primera vegada a l'ordre d'antiguitat 1907
Pujar