Notícies
La junta
Els festers
Actes interns
La música
La història
El local
L'àlbum
Tauló
Contacte
Fundació
Disseny
Centenari
Activitats
Càrrecs
Gloriers
Quadre d'Honor
Primers Trons
Disseny masculí
Van ser temps anacrònics referent a la vestimenta dels nostres moros i cristians en aquells anys de 1900. Però al mateix temps, creixia un sentiment historiciste propiciat pel corrent artístic tan gran i tan bé representat a Alcoi per tants pintors obstinats a ser lo mes fidel possible a la història pel que feia al attrezzo fester així com als vestits. Va ser en aquest ambient de trasformació, on un grup de la burguesia alcoiana, obstinats a igualar la magnificencia del bàndol moro i davant l'anacronisme en els vestits cristians, van decidir començar aquesta renovació i van encomanar aquesta tasca a l'insgne pintor alcoiàFRANCISCO LAPORTA VALOR. Va dissenyar les filaes Guzmanes, Vascos i Marrakesch.
 • El casc, gòtic, sense cap adorn afegit ni protecció sobre el coll.
 • La cota de malla es introduida per primera vegada en un vestit de fila cristiana, és gruixuda i ampulosa en l'esbós original.
 • El calçat és una tira ampla de cuir sobre la cota de malla cobrint la part de dalt del peu i el taló sobre el qual se subjecten a l'esperó, estem parlant doncs, del vestit de cavaller el qual ha perdurat en el temps, doncs en la pintura original consta també d'un Infant, disseny que va desaparèixer molt prompte.
 • El vestit consta de dues peces: l'hàbit en color cru, llarg quasi fins als peus. I la túnica de color gris, més curta, amb apliques de cuir amb formes qeomètriques, formant una greca (ornament consistent en una faixa més o menys ampla que es repetix la mateixa combinació d'elements decoratius, i especialment la composta per línies que formen angles rectes ) en la part de baix i en les mànigues, així com vorejant la caputxa de cotamalla.
 • El cint i la borsa, es col•locaven damunt de la túnica. Els cints dels cavallers penjaven lleugerament sobre el maluc, que servia generalment de tahalí per a l'espasa. La borsa prenia diferents noms segons la seua forma o dimensió, cridant-se bolsones o limoneras. El disseny contempla la borsa i la pistolera ,que és una reminiscència de les limoneres medievals.
 • L'escut, l'hi penjava al coll i esquena per mitjà d'una corretja, era gran, amb punta per a fixar-lo al sòl amb la finalitat de protegir-se de fletxes i llances.
 • L'espasa, suspesa al costat esquerre per mitjà d'un tahalí.
 • La capa o mantell envoltava a la persona, de color granat.
Diferents mostres del nostre disseny.

Gravat de finals de segle XIX, que representa al rei Alfonso VI de Castella. Observeu la gran semblança que guarda amb el disseny de la nostra filà.
Disseny femeni
L'any 2006, després de la seua aprovació per part de l'associació, la filà disposa del disseny femení. Dissenyat per:
PAOLA CASABUENA MURCIA i PILAR PERIS CASTAÑER
El disseny femení de la Filà és un vestit de dama medieval del S. XIII Compost :
 • D'hàbit, maniguets, cinturó de cuir, portamonedes, calçat comú de l'època.
 • Al cap diadema fina de metall amb curvatura central superior. Serà bisellada de metall.
 • Porta capa amb caputxó llarg amb pic al maluc.
 • Baix del vestit, faldilla. Adornaments de metall al coll, pit i baixos del hàbit.Tot el metall és de tipus "or vell".

 • El portamonedes, és com la borsa menuda del vestit gusmà subjectat al cinto a la part dreta.
 • El cinturó de cuir, amb la part davantera amb forma de V, els adornamets de rombes i creu central són en cuir granat. Es corda per darrere amb sivella.

 • Falda amb vol i baixos adornats amb peces de metall en forma de l'interior de la trepa distintiva del vestit de gusmà.
 • Sota la falda, faldilla de viella color cru.
 • Falda amb vol i baixos adornats amb peces de metall en forma de l'interior de la trepa distintiva del vestit de gusmà.
 • Les sabates de cuir amb creu granada a la part de damunt

 • La capa de vellut granat folrada amb grisa perla, per darrere amb caputxó amb pic fins al maluc

 • Les mànigues obertes a l'avantbraç amb pic a la mà.
 • Mànigues de cota de malla granada i or vell, amb forma de guant.

 • Escot en forma de barca, ribetejat amb apliques triangulars de metall.
 • Penjant unit a les muscleres amb doble cadena i drac distintiu de la Filà.
Pujar